Bydgoskie Skrzydła


BYDGOSKIE SKRZYDŁA – Jerzy Jaśkowiak


Jerzy Jaśkowiak
Jerzy Jaśkowak. Członek towarzystwa miłośników miasta Bydgoszczy Dziennikarz bydgoskiej prasy. Karierę w zawodzie zaczynał od współpracy z „Gazetą Pomorską”. Od początku (rok 1959) był w składzie redakcji „Dziennika Wieczornego”. Przez wiele lat był sekretarzem redakcji. Pisał m.in. na tematy związane z kulturą i ...
Bydgoskie Skrzydła
BYDGOSKIE SKRZYDŁA autor: Jerzy Jaśkowiak Ciągle zbyt mało i fragmentarycznie znane są dzieje bydgoskiego lotnictwa, które w różnych okresach i w różnym stop­niu, niemalże nazajutrz po uzyskaniu przez Polskę niepodległości po zakończeniu I Wojny Światowej stało się kuźnią kadr dla polskich skrzydeł. 20 stycznia 1920 roku na lotnisku bydgoskim wylądowało dwanaście samolotów 10 Eskadry, która na rozkaz gen. Dowbór-Muśnickiego otrzy­mała ...
Szkoła Pilotów i Małolatów
BYDGOSKIE SKRZYDŁA SZKOŁA PILOTÓW I MAŁOLATÓW autor: Jerzy Jaśkowiak Władze Polskie doskonale zdawały sobie sprawę z faktu, że młode polskie lotnictwo w swojej podstawowej kadrze technicznej bazuje na starych, zasłużonych, ale i wysłużonych fachowcach. W przeważającej większości byli to weterani I wojny światowej. Stąd odmłodzenie tej kadry stało się jednym i pierwszoplanowych i pilnych zadań, bowiem rozmaite kursy prowadzone w pułkach ...
Pierwsza Szkolna Eskadra
BYDGOSKIE SKRZYDŁA PIERWSZA SZKOLNA ESKADRA autor: Jerzy Jaśkowiak   W 1930 r. 111 uczniów tworzyło pierwszą eskadrę szkolną. Od 1936 r. eskadrę tworzyły już trzy plutony, dowódcami ich zostali już oficerowie lub chorążowie, natomiast drużynowymi wyznaczano kaprali, instruktorów, a później nawet i sierżantów. Ze wspomnień Mieczysława J. Hasińskiego Cały pobyt w szkole stanowił przygotowanie do życia wojskowego. Wyrabiał w uczniach ...
Kuźnia Kadr Lotniczych
BYDGOSKIE SKRZYDŁA KUŹNIA KADR LOTNICZYCH NAD BRDĄ autor: Jerzy Jaśkowiak OKIEM MEISSNERA Opisaliśmy w poprzednim odcinku trudy wszechstronnego szkolenia jakiemu poddawano uczniów Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy. Nie samym jednak szkoleniem instruktorzy i uczniowie żyli... Nie wszyscy może wielbiciele talentu znanego pisarza Janusza Meissnera wiedzą, że ten wybitny literat przebywał w latach dwudziestych w Bydgoszczy, ...
W Przededniu Wojny
BYDGOSKIE SKRZYDŁA W PRZEDEDNIU WOJNY autor: Jerzy Jaśkowiak Wzrost potrzeb lotnictwa, a zatem i stały roz­wój bydgoskiej szkoły powodowały, że istnie­jące tu pomieszczenia szkolne i warsztaty, sta­wały się za ciasne. Coraz trudniej było po­mieścić zwiększającą się liczbę uczniów. W 1937 roku zdołano pozyskać dla potrzeb szkoły po­mieszczenia w budynkach zajmowanych do te­go roku przez szkołę marynarzy w Świeciu nad Wisłą. Przemieszczono ...

 


konwersja cyfrowa- Grzegorz Nadolny / Aeroklub Bydgoski © wszelkie prawa zastrzeżone


 

wszelkie prawa zastrzeżone © Aeroklub Bydgoski