sms – safety management system

Polityka Bezpieczeństwa Aeroklubu Bydgoskiego.

W certyfikowanych organizacjach Aeroklubu Bydgoskiego nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo lotnicze, które od zawsze było kwestią zasadniczą i priorytetową. Na każdym kroku dbamy o wysoki poziom bezpieczeństwa w wykonywanych przez nas operacjach powietrznych i usługach niezależnie od charakteru ich wykonywania. W swoich działaniach dążymy do osiągania najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Główny obowiązek zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa spoczywa na Kierowniku Odpowiedzialnym Organizacji, który odpowiada między innymi za wydzielenie odpowiednich sił i środków do celów efektywnego zarządzania organizacją i systemem bezpieczeństwa.
Innym niezwykle ważnym zadaniem Kierownika Odpowiedzialnego Organizacji jest propagowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem wśród swojego personelu funkcyjnego, partnerów i członków naszego stowarzyszenia. Kierownik Odpowiedzialny Organizacji w całym procesie zarządzania bezpieczeństwem ma obowiązek do zachęcania personelu i członków do zgłaszania potencjalnych zagrożeń niezależnie od ich dotkliwości i złożoności.
Zarówno formalny, jak i nieformalny system zgłoszeń, który obowiązuje w naszych organizacjach przewiduje swobodne zgłaszanie incydentów także w formie anonimowej, co pozwoli na szczerość i obiektywizm zgodnie z zasadami just culture.
W AB personel funkcyjny wraz z członkami organizacji dąży do:
- kreowania środowiska wolnego od wypadków i incydentów lotniczych,
- skutecznego i aktywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach,
- całkowitego spełnienia wymogów przepisów krajowego i międzynarodowego prawa lotniczego, które obejmują całokształt działalności naszych organizacji,
- czynnego zaangażowania naszego personelu oraz członków organizacji w zakresie obniżania ryzyka do możliwie niskiego poziomu.
Osiąganie powyższych celów ma przynieść, jej personelowi, partnerom i członkom niewspółmierne korzyści oraz pozytywny wizerunek, jako wiarygodnego i bezpiecznego partnera w branży lotniczej.
Za realizację powyższych celów odpowiedzialny jest solidarnie cały personel funkcyjny organizacji, ponieważ bezpieczeństwo jest obowiązkiem każdego z nas.

wszelkie prawa zastrzeżone © Aeroklub Bydgoski