Klub seniora

KSL AB 1300-400
Dnia 13 marca 1961 r. powołany został przy Aeroklubie Bydgoskim Komitet Organizacyjny Klubu Seniorów Lotnictwa. Na czele komitetu stanął ówczesny Przewodniczący Bydgoskiej Miejskiej Rady Narodowej, a zarazem Prezes Aeroklubu Bydgoskiego - Czesław Filipiak. Ponadto w skład komitetu weszli: Zygmunt Delatowski, Kazimierz Mindak, Eugeniusz Duba Dubiński i Władysław Kitrys.
W dniu 27 maja 1961 r. Odbyło się zebranie organizacyjne klubu, w którym uczestniczyło 19-tu przedstawicieli nieomal wszystkich specjalności przed wojennego jak i powojennego lotnictwa wojskowego i sportowego. Wybrano Zarząd oraz Przewodniczącego, którym został nestor polskiego lotnictwa wojskowego ppłk pil. Jan Kieżun - w 1920 r. Pierwszy Komendant Niższej Szkoły Pilotów w Bydgoszczy. Kolejnymi przewodniczącymi klubu byli: Edmund Kuich, Andrzej Wandzel, Zbigniew Buczek, Kazimierz Mindak, Edmund Sitek oraz Edward Duda.

Realizacja głównych zamierzeń

W 1969 r. w ramach obchodów 50-lecia powstania polskiego lotnictwa zorganizowane zostało w Bydgoszczy ogólnopolskie sympozjum, na którym zaprezentowano materiały z dziejów Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy, Szkoły Wyższego Pilotażu w Grudziądzu, 4-tego Pułk. Lotniczego w Toruniu, Dywizjonu Morskiego w Pucku, Lotnictwa Sportowego na Pomorzu i Bydgoskiej Konspiracyjnej Szkoły Małoletnich Lotnictwa w okresie okupacji hitlerowskiej.

W latach 1976-1995 zorganizowano w Bydgoszczy 5 Zjazdów Absolwentów SPLdM oraz Seniorów Lotnictwa z kraju i zagranicy, w których wzięli między innymi udział lotnicy walczący w czasie II Wojny Światowej w składzie Ludowego Lotnictwa Polskiego oraz Lotnicy polscy walczący na zachodzie, a po wojnie zamieszkali w Anglii, Francji, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W roku 1980 z inicjatywy BKSL na osiedlu "Błonie" odsłonięty został Pomnik Lotników Ziemi Bydgoskiej poległych na wszystkich frontach II Wojny Światowej. Pod pomnikiem tym odbywają się rok rocznie uroczystości z okazji Święta Lotnictwa, natomiast przed Świętem Zmarłych składane są kwiaty i zapalane znicze. Do wzniesienia pomnika najbardziej przyczynili się członkowie komitetu Jego budowy seniorzy lotnictwa: Kazimierz Mindak, Zygmunt Delatowski, Tadeusz Rydwelski, Edmund Kuich, Franciszek Gołata, w szczególności Edmund Sitek - ówczesny Prezes BKSL i Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika.

W roku 1981 w Kościele Garnizonowym wmurowano tablicę upamiętniającą poległych w czasie wojny absolwentów Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich. Na cmentarzu w Chełmży k/Torunia odnaleziony został i odnowiony grób Zofii Wasilewskiej-Świdowej - Matki Chrzestnej Sztandaru Lotników Polskich walczących na Zachodzie. Obecnie opiekę nad tym grobem przekazano Klubowi Seniorów Lotnictwa w Toruniu.

W roku 1990 na wniosek Klubu Seniorów nadano Aeroklubowi Bydgoskiemu imię ppłk. pil. obs. Adama Juliusza Zaleskiego, pierwszego Komendanta Szkoły Podoficerów dla Małoletnich, który zginął bohatersko w obozie w Charkowie. W tym samym roku na przykościelnym symbolicznym cmentarzu - na tzw. “Drodze Katyńskiej" na Wyżynach w Bydgoszczy dzięki seniorom Zenonowi Chwaliszewskiemu i Sylwestrowi Ulińskiemu powstał symboliczny grób tego bohaterskiego lotnika, a w roku 1993 - staraniem wyżej wspomnianych seniorów w “Kaplicy Męczeństwa" w kościele “Świętych Polskich Braci Męczenników" na Wyżynach została wmurowana granitowa tablica upamiętniająca bohaterską śmierć wspomnianego komendanta szkoły (SPLdM)- Natomiast w tym samym czasie, w Muzeum Pomorskiego Okręgu Wojskowego odsłonięta została tablica pamiątkowa. Staraniem BKSL Szkole Podstawowej Nr 65 w dzielnicy Fordon nadane zostało imię pioniera polskiego lotnictwa - Czesława Tańskiego, a jedna z ulic w tej dzielnicy otrzymała nazwę słynnego polskiego pilota - Bolesława Orlińskiego, który w 1926 r. dokonał słynnego przelotu na samolocie sportowym na trasie Warszawa Tokio-Warszawa. Chlubą klubu jest unikatowa w skali kraju kronika. Składa się ona z ponad 30 albumów zawierających historię całego polskiego lotnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem Bydgoszczy i Ziemi Kujawsko-Pomorskiej od jego powstania, aż do chwili obecnej. Kronika powstała i jest prowadzona dzięki ofiarnej pracy społecznej i umiejętnościom kronikarskim Tadeusza Nowaka. Seniorzy bydgoscy zorganizowali i obsłużyli wiele spotkań z młodzieżą okolicznych szkół.

W roku 2002 z inicjatywy Franciszka Gołaty - b. Komendanta Fordońskiej Szkoły Szybowcowej za sprawą BKSL w dzielnicy Fordon został wzniesiony pomnik upamiętniający dawną Fordońską Szkołę Szybowcową i jej lotnisko. Głównymi organizatorami powstania pomnika byli: Przewodniczący komitetu jego budowy Zdzisław Krakowiak oraz skarbnik komitetu Zenon Chwaliszewski. W komitecie działali też Franciszek Gołata - b. Komendant Fordońskiej Szkoły Szybowcowej, Tadeusz Nowak, Remigiusz Gadacz i Jan Kwiatoń.Bydgoski Klub Seniorów Lotnictwa skupia aktualnie ponad 50 członków zwyczajnych oraz grono członków zrzeszonych-sympatyków. Klub posiada swój sztandar, z którym poczet sztandarowy bierze udział we wszystkich uroczystościach państwowych, kombatanckich i lotniczych, a także towarzyszy seniorom w ich ostatniej drodze na wieczny spoczynek.

wszelkie prawa zastrzeżone © Aeroklub Bydgoski