Szkolenia samolotowe


5 slider AB 1300-400


Chcesz rozpocząć wspaniałą przygodę z lotnictwem? Zrób pierwszy krok i zacznij z nami od podstaw. Nie trzeba kończyć wyższych szkół lotniczych, aby zostać pilotem samolotu. Szkolenie w aeroklubie bydgoskim jest alternatywną drogą do zdobycia pierwszych uprawnień lotniczych na samolot.


Wymagania

Kandydaci na szkolenie do licencji PPL(A) muszą spełniać następujące warunki. Przystępując do szkolenia trzeba mieć wykształcenie co najmniej gimnazjalne (lub równorzędne) albo kontynuować naukę w szkole gwarantującej uzyskanie takiego wykształcenia do czasu przystąpienia do egzaminów na licencję PPL(A). W dniu pierwszego samodzielnego wylotu uczeń – pilot musi mieć ukończone 16 lat, a starając się o wydanie licencji pilota turystycznego PPL(A) musi mieć ukończone 17 lat. Kandydat musi przejść wstępne badania lotniczo – lekarskie i uzyskać orzeczenie o co najmniej 2 klasie zdrowia wydane przez uprawnionego lekarza – orzecznika. Lista takich lekarzy dostępna jest tutaj. Wymagania zdrowotne dotyczą w szczególności: dobrej wydolności i prawidłowego funkcjonowania układu krążenia sprawności psychicznej i motorycznej, braku poważnych wad wzroku, (możliwe jest dopuszczenie do latania w okularach), drożność jamy nosowej, prawidłowo funkcjonujący błędnik. Kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota turystycznego (samoloty) PPL(A) musi mieć wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub równorzędne.

Szkolenie teoretyczne

Część, teoretyczna, obejmuje cykl wykładów poświęconych wiedzy lotniczej, w tym: aerodynamice, mechanice lotu, prawu i przepisom lotniczym, nawigacji, meteorologii, budowie i eksploatacji samolotów, budowie osprzętu, zasadach pilotażu itd. Spotkania odbywają się zazwyczaj wczesną wiosną, lub w innym terminie, jeśli uzbiera się odpowiednia liczba chętnych. Zakończeniem tego cyklu są egzaminy, sprawdzające wiedzę kandydata i dopuszczające do szkolenia praktycznego.


Szkolenie praktyczne

Część praktyczna, szkolenie w powietrzu, zaczyna się po zaliczeniu teorii. W naszym klubie jest ono prowadzone na samolocie Cessna 150-M SP-KHM. W trakcie szkolenia praktycznego uczeń-pilot wykonuje minimum 45 godzin lotów. Ilości lotów, wymienione w programie szkolenia mają charakter jedynie orientacyjny dla instruktora, który określa ilość lotów w zależności od potrzeb szkoleniowych. Szkolenie praktyczne to nauka pilotażu w strefie lotniska, lotów po kręgu połączonego z nauką startu i lądowania, oraz postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, lotów według przyrządów, przelot VFR w ruchu lotniczym niekontrolowanym i kontrolowanym,

© Aeroklub Bydgoski