Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Aeroklubu Bydgoskiego

Zarząd Aeroklubu Bydgoskiego, zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Aeroklubu Bydgoskiego, które odbędzie się w dniu 29.06.2024 r. o godzinie 9:00, w świetlicy Aeroklubu Bydgoskiego przy ul. Biedaszkowo 28d. W przypadku braku kworum, drugi termin zebrania wyznacza się na 29.06.2024 r. godzina 9:15.


wszelkie prawa zastrzeżone © Aeroklub Bydgoski