Odszedł Józef Anioła

Józef Anioła ur. się 8 grudnia 1928 r. w Warszawie. W styczniu 1946 r. jako ochotnik wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. Jesienią 1947 r. ukończył Techniczną Szkołę Lotnictwa w Boernerowie  (dzisiaj dzielnica Bemowo) koło Warszawy i otrzymał przydział do 4-go Pułku Lotnictwa Szturmowego w Bydgoszczy. W pułku pracował do 1956 r. na stanowisku technika klucza, później starszego technika eskadry. Po ukończeniu Szkoły Oficerskiej  do Lotniczych Zakładów Remontowych Nr 2 w Bydgoszczy. W 1957 r. wstąpił do Aeroklubu Bydgoskiego i ukończył szkolenie szybowcowe, a w 1960 roku szkolenie samolotowe. Przez kilka kadencji pełnił funkcję skarbnika i Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego w AB. Latał na wszystkich samolotach i szybowcach będących na wyposażeniu AB. W 1977 r. przeszedł na emeryturę w stopniu podpułkownika. W tym samym roku podjął pracę w Zakładzie Usług Agro-Lotniczych w Gdańsku. Latał w kraju i za granicą: NRD, Czechosłowacji, Egipcie i Sudanie. Na samolotach wylatał łącznie 4.500  godzin, a na szybowcach 375 godzin. Wykonał 8 skoków na spadochronie. W 1987 r. ze względu na stan zdrowia odszedł na emeryturę. W 1988 r. wstąpił w szeregi Klubu Seniorów Lotnictwa. Był sędzią w Samolotowych Zawodach Rajdowo-Nawigacyjnych. W latach  2005-2009   pełnił funkcję Prezesa Bydgoskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Był bardzo sympatycznym i uczynnym kolegą. Będzie nam go bardzo brakowało.

Zmarł 13 stycznia 2019 r. w Bydgoszczy.

Opracował:  Kazimierz W. Chudziński

wszelkie prawa zastrzeżone © Aeroklub Bydgoski