Nowa WindaPiękna, potężna i pachnąca świeżym smarem przybyła do nas nowa wyciągarka. Wyprodukowana w polskiej firmie Moto-Hurt w Ropczycach od wielu lat jest używana w wielu polskich aeroklubach. Głównymi jej zaletami jest dwubębnowa konstrukcja, lekka i wytrzymała lina oraz spory zapas mocy. O tym niech świadczy kilka testowych holi w bezwietrznych warunkach. Nasz poczciwy i wciąż sprawny Tur ze stalową liną holował nasze szybowce na długim pasie na wysokość niespełna 220m. Po przystąpieniu do holi testowych pod czujnym okiem doświadczonej obsługi nasi koledzy na wyciągarce strzelali szybowce ponad czterysta metrów i więcej. Specyfika ciągu jest odmienna i jeszcze sporo musimy się nauczyć po obu stronach sznurka, ale z pewnością jest to jeden z najlepszych zakupów, który posłuży naszym szybownikom przez długie lata.


Wyciągarka została zakupiona w ramach projektu pn. “Wzmocnienie konkurencyjności Aeroklubu Bydgoskiego poprzez ulepszenie sposobu świadczenia usługi szkolenia szybowcowego poprzez zakup wyciągarki z innowacyjnym systemem pomiaru prędkości lotu szybowca”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zastosowania innowacji w Aeroklubie Bydgoskim, co bezpośrednio wpłynie na wzmocnienie jego konkurencyjności na rynku lokalnym i krajowym. W wyniku realizacji projektu ulepszony zostanie sposób świadczenia usługi szkolenia szybowcowego. Inwestycja polegać będzie na zakupie nowej wyciągarki z innowacyjnym wdrożeniem pomiaru prędkości lotu szybowca. Wprowadzone zostanie nowatorskie i innowacyjne w skali kraju rozwiązanie podawania prędkości szybowca przy starcie oraz pomiaru naprężenia liny startującej szybowiec.

Projekt zakłada wsparcie jednego przedsiębiorstwa poprzez udzielenie mu dotacji bezzwrotnej, dzięki czemu na rynek wprowadzony zostanie nowy produkt. Pozwoli on na prowadzenie szkoleń szybowcowych w sposób innowacyjny, bezpieczny, ekologiczny (wdrożenie ekoinnowacji) i nowoczesny. W wyniku realizacji projektu przychody wnioskodawcy wyniosą w 2018 r. – 182 tys. zł. w 2019 r. – 182 tys. zł, w 2020 r. 182 tys. zł. Powstanie także nowe miejsce pracy.


Wartość projektu: 260 145,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 93 825,00 zł


wszelkie prawa zastrzeżone © Aeroklub Bydgoski