Aeroklub Bydgoski realizuje projekt pn. “Wzmocnienie konkurencyjności Aeroklubu Bydgoskiego poprzez ulepszenie sposobu świadczenia usługi szkolenia szybowcowego poprzez zakup wyciągarki z innowacyjnym systemem pomiaru prędkości lotu szybowca”.


Termin realizacji projektu od 01.09.2017 r. do 31.07.2018 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zastosowania innowacji w Aeroklubie Bydgoskim, co bezpośrednio wpłynie na wzmocnienie jego konkurencyjności na rynku lokalnym i krajowym. W wyniku realizacji projektu ulepszony zostanie sposób świadczenia usługi szkolenia szybowcowego. Inwestycja polegać będzie na zakupie nowej wyciągarki z innowacyjnym wdrożeniem pomiaru prędkości lotu szybowca. Wprowadzone zostanie nowatorskie i innowacyjne w skali kraju rozwiązanie podawania prędkości szybowca przy starcie oraz pomiaru naprężenia liny startującej szybowiec.

Projekt zakłada wsparcie jednego przedsiębiorstwa poprzez udzielenie mu dotacji bezzwrotnej, dzięki czemu na rynek wprowadzony zostanie nowy produkt. Pozwoli on na prowadzenie szkoleń szybowcowych w sposób innowacyjny, bezpieczny, ekologiczny (wdrożenie ekoinnowacji) i nowoczesny. W wyniku realizacji projektu przychody wnioskodawcy wyniosą w 2018 r. – 182 tys. zł. w 2019 r. – 182 tys. zł, w 2020 r. 182 tys. zł. Powstanie także nowe miejsce pracy.

Wartość projektu: 260 145,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 93 825,00 zł


wszelkie prawa zastrzeżone © Aeroklub Bydgoski