Cennik 2019

Tabela Opłat

Członkowie zwyczajni i wspierający Członkowie stowarzyszeni
Szkolenie szybowcowe
Loty zapoznawcze
Start za samolotem, lot do 15 min. 390 zł
Start za wyciągarką, lot po kręgu nadlotniskowym 150 zł
Szkolenie teoretyczne
65 godzin zajęć w trybie stacjonarnym lub

12 godzin zajęć stacjonarnych w tzw. trybie równoległym

600 zł 1 200 zł
Szkolenie praktyczne podstawowe
Za wyciągarką – 55 lotów z instruktorem i 5 lotów samodzielnych, uczniowie i studenci do 25 lat (rocznikowo) 4 000 zł 4 600 zł
w przypadku przekroczenia określonej wyżej ilości lotów szkolnych cena za 1 lot, uczniowie i studenci do 25 lat (rocznikowo) 70 zł 80 zł
Za wyciągarką – 55 lotów z instruktorem i 5 lotów samodzielnych, cena standardowa 4 500 zł 5 100 zł
w przypadku przekroczenia określonej wyżej ilości lotów szkolnych cena za 1 lot, cena standardowa 75 zł 85 zł
Za samolotem – 35 lotów z instruktorem i 5 lotów samodzielnych, uczniowie i studenci do 25 lat (rocznikowo) 6 000 zł 7 000 zł
w przypadku przekroczenia określonej wyżej ilości lotów szkolnych cena za 1 lot, uczniowie i studenci do 25 lat (rocznikowo) 150 zł 175 zł
Za samolotem – 35 lotów z instruktorem i 5 lotów samodzielnych, cena standardowa 6 800 zł 7 800 zł
w przypadku przekroczenia określonej wyżej ilości lotów szkolnych cena za 1 lot, cena standardowa 170 zł 190 zł
Dalsze szkolenie praktyczne dla uczniów pilotów po szkoleniu podstawowym i pilotów z licencją
Rodzaj startu
Start szybowca za wyciągarką 35 zł 40 zł
Hol za samolotem na 400m 100 zł 120 zł
Hol za samolotem za każde następne 100m 20 zł 25 zł
Hol za samolotem do 250m – tylko ćwiczenia na sytuacje awaryjne 70 zł 100 zł
Loty szybowcowe
Lot szybowcem – cena za minutę jest obliczana wg wzoru:

cena_poczatkowa*((100-(ktora_godzina_rozpoczeta_w_danym_roku_niezaleznie_od_typu_szybowca-1)*1,6667)/100)/60, ale nie mniej jak: cena_poczatkowa*0,5/60

cena_poczatkowa dla powyższego wzoru dla lotu szybowcem typu: Puchacz, Bocian 110 zł 120 zł
cena_poczatkowa dla powyższego wzoru dla lotu szybowcem typu: Jantar, Junior 100 zł 110 zł
cena_poczatkowa dla powyższego wzoru dla lotu szybowcem typu: Pirat, Cobra 80 zł 90 zł
Możliwość uruchomienia szybowca z pierwszeństwem użycia nieujętego w planie na dany rok opłata ustalana indywidualnie
Lot z osobą towarzyszącą posiadającą status członka stowarzyszonego 1 zł / min.
Wyjazd z szybowcem na zawody lub obozy przelotowe do 14 dni 400 zł / impreza 500 zł / impreza
Wyjazd z szybowcem na inne lotnisko 50 zł / dzień 70 zł / dzień
Opłaty za instruktora
Instruktor w szybowcu – lot po kręgu 1,5 zł / min. 1,5 zł / min.
Nadzór instruktorski uczniów pilotów (instruktor nie leci) – loty po kręgu 1,5 zł / min. 1,5 zł / min.
Instruktor w szybowcu – termika instruktorska, przelot z instruktorem, KTP 1 zł / min. 1,5 zł / min.
Nadzór instruktorski uczniów pilotów (instruktor nie leci) – termika, przelot 0,2 zł / min. 0,5 zł / min.
Szkolenie samolotowe
Loty zapoznawcze
Cessna 150 – 10 min. 200 zł
Cessna 150 – 1 godzina 800 zł
Cessna 150 – cena za przedłużenie lotu za każdą dodatkową minutę 12 zł
Cessna 172 – 10 min. 400 zł
Cessna 172 – 1 godzina 1 650 zł
Cessna 172 – cena za przedłużenie lotu za każdą dodatkową minutę 25 zł
PZL 104 Wilga / Jak-12A – 10 min. 400 zł
PZL 104 Wilga / Jak-12A – 1 godzina 1 900 zł
PZL 104 Wilga / Jak-12A cena za przedłużenie lotu za każdą dodatkową minutę 30 zł
Szkolenie teoretyczne 1 200 zł 1 800 zł
Szkolenie praktyczne
Szkolenie samolotowe PPL 24 500 zł 26 000 zł
Szkolenie samolotowe LAPL 16 000 zł 16 800 zł
Godzina lotu powyżej limitu przewidzianego w szkoleniu – Cessna 150 550 zł 600 zł
Dalsze szkolenie praktyczne dla pilotów z licencją
Godzina lotu – Cessna 150 – samodzielne, cena standardowa 480 zł 550 zł
Godzina lotu – Cessna 150 – samodzielne, w pakiecie 50 godzin 450 zł 520 zł
Godzina lotu – Cessna 150 – samodzielne, w pakiecie 100 godzin 420 zł 490 zł
Godzina lotu – Cessna 150 – z instruktorem 550 zł 600 zł
Godzina lotu – PZL 104 Wilga / Jak-12 – samodzielne 1 400 zł 1 700 zł
Godzina lotu – PZL 104 Wilga / Jak-12 – z instruktorem 1 600 zł 1 900 zł
Godzina lotu – AN-2 – samodzielne 2 400 zł 3 200 zł
Godzina lotu – AN-2 – z instruktorem 2 700 zł 3 500 zł
Pozostałe opłaty
Opłaty za członkostwo
Składka członkowska Aeroklubu Bydgoskiego za członkostwo w danym roku kalendarzowym (możliwość płatności w 2 równych ratach od drugiego roku członkostwa, 1 część do 20 stycznia i druga do 20 lipca danego roku) 600 zł / rok nie dotyczy
Jednorazowa opłata wpisowa do Aeroklubu Bydgoskiego 150 zł nie dotyczy
Zmiana statusu członka na członka zwyczajnego 500 zł
Szkolenie
Zaświadczenie o nieukończeniu szkolenia 300 zł
Wtórnik zaświadczenia 100 zł
IPS 300 zł
Kontrola Wiadomości Teoretycznych (KWT)
Pierwszy egzamin 0 zł 50 zł
Egzamin poprawkowy 20 zł 100 zł
Kontrola Techniki Pilotażu (KTP)
Opłata administracyjna (opłata za czas lotu i instruktora  zgodnie z tabelą opłat) 0 zł 100 zł
Osprzęt i akcesoria szybowcowe
Wypożyczenie rejestratora IGC (nie dotyczy floty szybowców AB) 10 zł / dzień 40 zł / dzień
Wypożyczenie akumulatora (nie dotyczy floty szybowców AB) 10 zł / dzień 40 zł / dzień
Wypożyczenie spadochronu (nie dotyczy floty szybowców AB) 20 zł / dzień 50 zł / dzień
Postój przyczep, szybowców, motolotni, ULS, samolotów do 2 Mg MTOW
Zmontowany w hangarze 10 zł / dzień 20 zł / dzień
Rozmontowany w hangarze 5 zł / dzień 13 zł / dzień
Postój przyczepy szybowcowej na zewnątrz 0 zł / dzień 10 zł / dzień
Nadzór operacyjny
Nadzór operacyjny nad prywatnym statkiem powietrznym 10 zł / dzień lotny

Uwagi:

  • Przed rozpoczęciem lotów stan konta pilota ma być dodatni i wynosić co najmniej: 200 zł dla pilotów szybowcowych i 500 zł dla pilotów samolotowych.
  • Członkowie Aeroklubu Bydgoskiego mogą uregulować niedopłaty za dany dzień, w którym wykonywali loty do 5 dni roboczych od daty lotu, ale nie później niż przed lotami w kolejnym dniu.
  • Wpłaty można dokonywać wyłącznie przelewem na rachunek Aeroklubu Bydgoskiego lub poprzez terminal płatniczy.
  • Za datę zapłaty zobowiązań uważa się uznanie rachunku bankowego Aeroklubu Bydgoskiego lub potwierdzenie dokonania płatności przez terminal płatniczy.
  • Opóźnienie w płatnościach spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
  • Z niepłacenia składek członkowskich zwalania tylko pisemna rezygnacja z członkostwa. W przeciwnym wypadku składki są naliczane do momentu skreślenia członka zgodnie ze statutem. Składka członkowska jest składką roczną, wobec tego jest naliczana zawsze w pełnej wysokości.
  • W razie uszkodzenia sprzętu aeroklubowego, sprawca może być obciążony dodatkową należnością, do wysokości franszyzy redukcyjnej, określonej w polisie ubezpieczeniowej statku powietrznego.

Ulgi w tabeli opłat:

  • Zwycięzca klasyfikacji członków Aeroklubu Bydgoskiego w “Całorocznych Zawodach Szybowcowych – Memoriał Ryszarda Bitnera” w danym roku jest zwolniony ze składek członkowskich w roku kolejnym.
  • Za zajęcie miejsca od 1 do 5 w Szybowcowych Mistrzostwach Polski Juniorów zwolnienie ze składek członkowskich w roku kolejnym oraz 50% ulgi na resurs szybowców w roku kolejnym.

wszelkie prawa zastrzeżone © Aeroklub Bydgoski