Cennik 2018

Szkolenie szybowcowe 

Szkolenie teoretyczne
65 godzin zajęć w trybie stacjonarnym lub
12 godzin zajęć stacjonarnych w tzw. trybie równoległym
600 zł
Szkolenie w trybie indywidualnym – VIP**czas szkolenia uzgadniany indywidualnie ze szkolącym się. 1 200 zł
Szkolenie praktyczne
Za wyciągarką – 50 lotów z instruktorem i 5 lotów samodzielnych 3 400 zł
w przypadku przekroczenia określonej wyżej ilości lotów szkolnych cena za 1 lot 55 zł
Za samolotem – 30 lotów z instruktorem i 5 lotów samodzielnych 5 000 zł
w przypadku przekroczenia określonej wyżej ilości lotów szkolnych cena za 1 lot 120 zł
Szkolenie indywidualne za samolotem – VIP*ilość lotów zgodnie z programem szkolenia j/w.*czas szkolenia uzgadniany indywidualnie ze szkolącym się. 7 900 zł
cena z jeden lot w przypadku przekroczenia określonej wyżej ilości lotów szkolnych 190 zł
Loty zapoznawcze szybowcem 
Start za samolotem, hol na 800m i lot około 15-20 min 330 zł

Szkolenie samolotowe

członkowie zwyczajni i wspierający członkowie stowarzyszeni i osoby niezrzeszone
Szkolenie samolotowe PPL 21 600,00 zł 24 300,00 zł
Szkolenie samolotowe LAPL 16 800,00 zł 18 900,00 zł
Godzina lotu powyżej limitu przewidzianego w szkoleniu Cessna 150 540 zł 600 zł
Loty szkoleniowe Samodzielne Z instruktorem Samodzielne Z instruktorem
Cessna 150 440,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 560,00 zł
Wilga/Jak12 1 100,00 zł 1 200,00 zł 1 400,00 zł 1 500,00 zł
AN2 2 200,00 zł 2 300,00 zł 2 400,00 zł 2 500,00 zł
Loty zapoznawcze samolotem
Cessna 150 – 10 min 160 zł
Cessna 150 – 1 godzina 760 zł
Cessna 150 – cena za przedłużenie lotu  za każdą dodatkową minutę 12 zł zł
PZL 104 Wilga/ Jak -12A – 10 min 300 zł
PZL 104 Wilga/ Jak -12A – 1godzina 1300 zł
PZL 104 Wilga/ Jak -12A cena za przedłużenie lotu  za każdą dodatkową minutę 20 zł zł

Opłaty za użytkowanie i wynajem szybowców

Dotyczy lotów w szkoleniach zaawansowanych i pilotów z licencją

Typ członkowie zwyczajni i wspierający członkowie stowarzyszeni i osoby niezrzeszone
Puchacz 0,9 zł/min 1,5 zł/min
Bocian 0,8 zł/min 1,4 zł/min
Cobra 0,6 zł/min 1,1 zł/min
Pirat 0,6 zł/min 1,1 zł/min
Junior 0,9 zł/min. 1,5 zł/min
Jantar

Opłaty dodatkowa za wynajem szybowców do lotów poza AB

  • Dotyczy lotów w szkoleniach zaawansowanych uczniów pilotów i pilotów z licencją.
  • Dotyczy udziału w zawodach, obozach treningowych kursach szkoleniowych itp.
  • Opłata całkowita jest sumą opłaty dodatkowej oraz opłaty za użytkowanie zgodnie z cennikiem AB wynikającej z czasu wykonanych lotów.
  • Opłata obejmuje szybowiec gotowy do lotu tzn. ubezpieczony i wyposażony w akumulator oraz spadochron.
  • Aeroklub nie ponosi dodatkowych kosztów ubezpieczeń wynikających z wymogów organizatora zawodów poza klubem.
  • O możliwości wynajęcia sprzętu decyduje szef szkolenia i dyrektor.
  •  W celu promocji latania zawodniczego pilot zwolniony jest z opłaty dodatkowej za uczestnictwo w jednych zawodach w roku.
Cobra 50 zł/dzień nie dotyczy
Pirat 40 zł/dzień nie dotyczy
Junior 60 zł/dzień nie dotyczy
Jantar 80 zł/dzień nie dotyczy

Pakiety rabatowe. 

Dotyczy: opłaty za użytkowanie szybowców w locie. Pakiety ważne są 12 miesięcy od daty zakupu. Po tym okresie niezależnie od ich wykorzystania wygasają i nie podlegają zwrotowi.

Pakiet start – 10 godzin lotów niezależnie od typu szybowca 400 zł 800 zł
Pakiet medium – 20 godzin lotów niezależnie od typu szybowca 700 zł 1200 zł
Pakiet intensive – 35 godzin lotów niezależnie od typu szybowca 1 100 zł 1 800 zł
Pakiet VIP – bez limitu godzin niezależnie od typu szybowca 2 000 zł 3 200 zł

Opłaty za wyholowanie szybowca

Dotyczy lotów w szkoleniach zaawansowanych i pilotów z licencją

Hol za samolotem za pierwsze 400 m (Wilga) 75 zł 120 zł
Hol za samolotem za każde następne 100m (Wilga) 15 zł 24 zł
Start za wyciągarką 20 zł 40 zł

Opłaty za instruktora 

Dotyczy lotów w szkoleniach zaawansowanych i pilotów z licencją

Instruktor w szybowcu 
Loty po kręgu 1 zł/min. 1,6 zł/min.
Termika instruktorska, przelot z instruktorem 0,7 zł/min. 1,2 zł/min.
Nadzór instruktorski – instruktor nie leci
Loty po kręgu 0,5 zł/min 1,2 zł/min.
Termika, przeloty 0,10 zł/min. 0,40 zł/min.

Pozostałe opłaty w sekcji szybowcowej

Opłata wpisowa do sekcji jednorazowa 150 zł
Opłata członkowska AB (możliwość płatności w II ratach) 600 zł/rok
Kontrola Wiadomości Teoretycznych  – ( KWT )
Pierwszy egzamin 0 zł 60 zł
Egzamin poprawkowy 20 zł 120 zł
Kontrola Techniki Pilotażu   – ( KTP )
Opłata administracyjna (opłata za czas lotu i instruktora  zgodnie z cennikiem) 20 zł 50 zł

Opłaty za  przyczepy, osprzęt i akcesoria szybowcowe

 
Wynajem rejestratora 10 zł/dzień 40 zł/dzień
Wypożyczenie akumulatora (nie dotyczy floty szybowców AB) 10 zł/dzień 40 zł/dzień
Wypożyczenie spadochronu (nie dotyczy floty szybowców AB) 20 zł/dzień 50 zł/dzień
Wypożyczenie radiotelefonu ICOM 20 zł/dzień 50 zł/dzień
Postój przyczep i szybowców
na zewnątrz darmowy 10 zł/dzień
hangar 15 zł/dzień 30 zł/dzień
Hangar – szybowiec zmontowany 300 zł/miesiąc 600 zł/miesiąc
hangar- szybowiec rozmontowany 150 zł/miesiąc 400 zł /miesiąc

Usługa VIP

 (szybowiec gotowy do lotu i pełna obsługa hangarowa)

150 zł/szt. 200 zł/szt


Opłaty za loty należy uiszczać z góry.
Członkowie AB mogą płacić w ciągu 5 dni od daty lotu, ale nie
później niż przed lotami w następnym dniu.
Wpłaty można dokonywać wyłącznie przelewem na rachunek aeroklubu.

wszelkie prawa zastrzeżone © Aeroklub Bydgoski