Odszedł Czesław Robak

Odszedł Czesław Robak (1932-2021).

Swoją drogę lotniczą rozpoczął w 1948 roku. Wstąpił do organizacji „Służba Polsce”, gdzie otrzymał wiosną 1949 roku skierowanie na teoretyczne szkolenie szybowcowe w Lisich Kątach. W 1950 roku ukończył szkolenie szybowcowe w Szkole Szybowcowej w Fordonie i uzyskał kategorię „C” pilota. Dalsze szkolenie odbywał w Aeroklubie Lubelskim. Tam zdobył uprawnienia skocza spadochronowego i uzyskuje licencję pilota samolotowego. W 1951 roku ukończył Centralną Szkołę Instruktorów Szybowcowych w Bielsku-Białej i rozpoczął pracę w Aeroklubie Lubelskim. Od 1952 roku odbywał służbę wojskową w 4-Pułku Lotnictwa Szturmowego w Modlinie, który przebazowano później w 1953 roku do Bydgoszczy. Był Szefem Służby Spadochronowej, a później został przeniesiony został do 51 PLS do Poznania. W 1957 roku opuścił szeregi wojska. W latach 1957-61 pracował jako instruktor lotniczy i spadochronowy w Aeroklubie w Świdniku, a następnie w latach 1961-1972 w Aeroklubie Bydgoskim, jako instruktor spadochronowy. W 1962 roku zdobył tytuł „Spadochronowego Mistrza Wojska Polskiego”. W 1972 roku rozpoczął pracę w ZUA w Gdańsku. Latał w akcjach agrolotniczych w Sudanie, Egipcie, NRD. 1 kwietnia 1991 roku przeszedł na emeryturę. Był instruktorem spadochronowym i samolotowym I klasy. Posiadał Złotą Odznakę Spadochronową z trzema diamentami i tytuł „Mistrza Sportu”. Latał na 12 typach samolotów. Szkolił kadetów dla potrzeb wojska w ramach LPW  w Bydgoszczy i Łodzi na samolotach „Junak-3” i TS-8 „Bies”. Wylatał łącznie na samolotach 6.450 godzin i wykonał 650 skoków.

Od 1995 roku był członkiem Bydgoskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

Za długoletnią pracę zawodową, osiągnięcia w sporcie lotniczym i szkoleniu spadochronowym  otrzymał wiele odznaczeń państwowych i wyróżnień.

Zmarł 27 października 2021 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w rodzinnym Krzczonowie k/Lublina. Miał 89 lat.

 

Cześć jego pamięci !


Opracował: Kazimierz Chudziński
Bydgoski Klub Seniorów Lotnictwa

wszelkie prawa zastrzeżone © Aeroklub Bydgoski